{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

​會員計劃

 

 • 每次購物前請先登入,系統才會識別到帳戶並讓顧客享有會員優惠。

 • 而普通會員如首次消費滿$200即可成vip會員,並即時可享有全單95折(部份團購/預訂產品不適用)。

 

 • 請把所有貨品放到購物車後按<結帳>,並<提交訂單>,但先不要付款,然後可WHATSAPP或SIGNAL我們電話 6850 3000,我們會於辦公時間在線下為閣下更改為會員價,然後再付款。

 • 網店及門市的會員資料是同步的,唯有關優惠可能會不同。

 

 • 如曾經在門市登記為會員,則不用重新登記,唯會員未曾於24小內重設密碼,則可按忘記密碼重設。如未曾收到EMAIL,請即與我們聯絡。

會員登記程序(手機版)

1. 請進入叁兄網頁,然後按左上方目錄

2. 打開目錄後,拉到最下方,選擇"新用戶註冊"。

3. 然後按指示輸入有關資料,最後按"立即加入",即可登記為會員。

會員登記程序(卓面版)

1.進入叁兄主要後,按右上方"會員登入"。

2.選擇註冊會員,然後按指示輸入有關資料,最後按"立即加入"。